شناسه خبر: ۱۷۳۷
لینک کوتاه کپی شد

شروط ضمن عقد | تعریف شروط ضمن عقد

می دونستی اطلاع داشتن از شروط ضمن عقد؛ از واجبات ازدواجه؟

شروط ضمن عقد 12 تا شرط است که تعدات میان زن و شوهر است. از شروط ضمن عقد چقدر اطلاعات دارید؟

شروط ضمن عقد

پر بازدید

شروط ضمن عقد در واقع 12 شرط است. بع تعهداتی که میان زن و شوهر به وجود می آید؛ شروط ضمن عقد می گویند. اغلب در هنگام عقد کسی از شرایط اطلاع دقیق ندارد و نمی خواند؛ اما بهتر است نخوانده و ندانسته پای برگه را امضا نکنید. برای اطلاع درباره شروط ضمن عقد با ما همراه باشید. 

6 شرط ضمن عقد در عقدنامه

شرط تحصیل

شوهر؛ زن را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زن لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند؛ دارای اختیار می داند. 

بعد از فوت شوهر تکلیف مهریه خانم چی میشه؟

شرط اشتغال

مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود: شوهر، زن را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب کند؛ دارای اختیار می داند. 

شرایط ضمن عقد

 شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور

 مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند.

  • با توجه به اینکه این مسأله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند، "عبارت شوهر به زن، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است" به منزله‌ شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود.

 شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی

شوهر متعهد می‌شود هنگام جدایی اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن  نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل کند.بر این اساس، شوهر ضمن عقد ازدواج متعهد می‌شود که هر گاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، شوهر موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به‌ دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زن منتقل کند. 

 حضانت فرزندان پس از طلاق

زن و شوهر ضمن عقد خارج لازمی توافق ‌کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر باشد یا زن و شوهر ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد. تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین خواهد بود.

 شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق

شوهر به زن وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زن در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب شوهر، به مطلقه کردن خود از قید زوجیت شوهر به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه اقدام کند.

روش های جداسازی یارانه

نپذیرفتن شروط ضمن عقد 

برای پذیرش تمام موارد شروط ضمن عقد در سند ازدواج از طرف زوجین الزامی وجود ندارد. زوجین می‌توانند هر شرطی که قبول دارند را امضا نمایند. سوالی  که در این مورد وجود دارد این است که اگر زوج شروط  ضمن عقد را امضا نکند، برای زن امکان طلاق وجود ندارد؟ برطبق ماده 1130 قانون مدنی، در صورت عسر و حرج زوجه می‌تواند تقاضای طلاق نماید. مصادیق عسر و حرج که زوجه براساس آن می‌تواند درخواست طلاق کند در قانون بیان شده است. در صورتیکه در دادگاه خانواده عسر و حرج زوجه ثابت شود، حکم طلاق زن صادر می‌شود. عسر و حرج به معنی این است که وضعیت زندگی زناشویی برای زن غیرقابل تحمل و دشوار است. مصادیق عسر و حرج برای درخواست طلاق زوجه شامل اعتیاد مرد، ترک زندگی زناشویی مرد، مبتلاشدن مرد به بیماری ناعلاج، محکومیت قطعی مرد که باعث مشقت و سختی زوجه برای ادامه زندگی خانوادگی است. در این مورد نیاز نیست که مرد به طلاق دادن زوجه رضایت دهد. بعد از اثبات عسر و حرج توسط دادگاه خانواده، حکم طلاق صادر می‌شود.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر