شناسه خبر: ۲۲۱۸
لینک کوتاه کپی شد

افسانه های ایرانی | پیام افسانه های ایرانی

تا حالا تو خواب روتون بختک افتاده؟ | ریشه افسانه های ایرانی

«بختک» خیلی مشهوره. دیوی که توی خواب حمله میکنه و برای چند دقیقه اجازه حرکت کردن رو از بدن آدم میگیره. اما چرا میگن «بختک» افتاده؟

افسانه های ایرانی

پر بازدید

گوشه و کنار ایران زیبای ما پر از افسانه و داستان های محلی است که هر کدام قصه خاصی را از دل مردم محلی روایت می کنند. افسانه های ایرانی تا چند دهه پیش بین مردم به خصوص مردمان محلی بسیار رواج داشته است. هنوز هم این افسانه های ایرانی به صورت اسم یا اصطلاحی رایج هستند. بختک هم یکی از موجودات افسانه ای که هنوز هم در جامعه خیلی ازش حرف میزنیم. در ادامه ببینیم یکی از ترسناک ترین افسانه های ایرانی دقیقا چیه.

بختک چیست؟

مادینه دیوی است عظیم و مهیب با پیکری به سیاهی قیر، او مانند خرسی ناپیداست که صورت جسمانی ندارد. بختک موجودی افسانه ای است که در شب، هنگامی که انسان نزارترین حالت خود را سپری می کند، پدیدار می شود.

چرا میگن بختک رومون افتاده؟

موجود افسانه ای بختک، مانند سایه یا شبح به بستر انسان ظاهر می شودو بدن نخراشیده و نتراشیده ی خود را روی خفتگان می اندازد.

آن ها زیر بدن پر وزن بختک احساس خفگی می کنند و نه می توانند فریادی بزنند و نه کمکی بخواهند. با دهانی بسته و بهت زده گرفتار چنگال بختک می شوند. به عقیده عوام تنها با گرفتن بینی او در این حالت می توان از دست او رهایی یافت.

این اعتقاد از داستانی عامیانه برگرفته شده که در ادامه خواهیم گفت.

بختک در خواب

مردی پس از دست یافتن به آب حیات، مشکی از آن پر کرد و بر شاخه ی درختی آویخت. کلاغی مشک را سوراخ کرد، بختک مشتی از آب حیات نوشید که ناگهان بقیه آب مشک بر زمین ریخت. هنگامی که مرد متوجه شد، بینی بختک را به سبب خوردن آب حیات برید.

بختک هم از خاک آغشته با آب زندگی یک بینی گلی برای خود ساخت. از آن پس در میان مردم معروف شد که بختک از گرفتن و کنده شدن بینی اش بیم دارد.

فکر میکردی «موسی کو تقی» هم افسانه باشه؟| افسانه های ایرانی که کمتر کسی میشناسه!

دلیل علمی بختک افتادن

پدیده فلج در خواب یا بختک ممکن است برای هر کسی رخ دهد. فاکتورهایی نظیر بیخوابی، برهم خوردن ساعات خواب در نتیجه سفر به مناطق دور دست و تغییر ساعات کاری احتمال تجربه این امر را در افراد افزایش می دهد.

احتمال آنکه فردی در طول زندگی فلج خواب را تجربه کرده باشد ۲۵ تا ۵۰ درصد است و در این حالت فرد به اشکال مختلف در انجام حرکات ارادی ناتوان به نظر می آید. برای نمونه ناتوانی در صحبت کردن، حرکت دادن بدن، دست و پا و یا عدم توانایی در گشودن پلک،‌ از علایم گرفتار شدن به پدیده اختلال خواب است.

شما کدام یک از افسانه هایی ایرانی را می شناسید؟

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر