شناسه خبر: ۲۲۶۰
لینک کوتاه کپی شد

قیمت مسکن | جدیدترین قیمت مسکن | قیمت مسکن مناطق مختلف تهران

قیمت مسکن در مناطق 7 تا 14 تهران در تاریخ 12 مرداد ماه 1402

قیمت مسکن در تهران را در مرداد ماه برای شما قرار داده ایم. این قیمت ها در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

قیمت مسکن

پر بازدید

قیمت مسکن در تهران در ماه های اخیر تغییرات زیادی داشته و تمام قیمت هایی که در ادامه گفته شده است ممکن است دچار تغییر شوند. قیمت مسکن که در ادامه به صورت جدول بیان کردیم مربوط به مرداد 1402 بوده و قیمت آپارتمان های نوساز را بر حسب متر مربع و تومان بررسی میکند. در ادامه بروزترین لیست قیمت مسکن در تهران را در اول مرداد 1402 مشاهده می کنید.

بروزترین قیمت آپارتمان در مناطق 7 تا 14 تهران

منطقه 7

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )  
آپادانا. نیلوفر نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  
سبلان شمالی. شجاعی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰  
مطهری. سلیمان خاطر نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰  
سبلان جنوبی. انصارالحسین نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰  
شریعتی. میثاق نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰  
مفتح شمالی. شایگان نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  
نظام آباد. حسینی نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰  
سبلان جنوبی. انصارالحسین نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  
سبلان شمالی. علیپور نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰  
نامجو. بالاتر از قجاوند نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰  
نظام آباد. خطیبی نژاد نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰  
نامجو. محدوده یزدی نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  
نامجو. سلمان فارسی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰  
سبلان جنوبی.کیائی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  
سهروردی شمالی.شکر آبی نو ساز ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  
سهروردی شمالی. محدوه کیهان نو ساز ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰  
نظام آباد. مدنی جنوبی نو ساز ۶۱,۰۰۰,۰۰۰  
نامجو. پازوکی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  
سهروردی شمالی. نرسیده به مطهری نو ساز ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰  
نظام آباد. مدنی جنوبی نو ساز ۶۱,۰۰۰,۰۰۰  
میدان امام حسین (ع). شهبازی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰  
سبلان شمالی. انصارالحسین نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰  
نامجو. حقانی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  
مطهری. ترکمنستان نو ساز ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  
خواجه نصیر. سرباز نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  
معلم. آقا بیگی نو ساز ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰  
خواجه نصیر. طاهریان نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰  
آپادانا. نیلوفر نو ساز ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰  
مطهری. یوسفیان نو ساز ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰  
پیچ شمیران. حقوقی نو ساز ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  
پیچ شمیران. حقوقی نو ساز ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  
نظام آباد. بخشی فرد نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  
سبلان شمالی. نوری نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰  
آپادانا. خرمشهر نو ساز ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰  
مطهری. محدوده سهروردی نو ساز ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰  
پلیس. کلیم کاشانی نو ساز ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰  
جلفا. کاویان نو ساز ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  
جلفا. ارسباران نو ساز ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  
مطهری. علی اکبری نو ساز ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  
آپادانا. محدوده هویزه نو ساز ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰  

منطقه 8

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )  
نارمک.میدان 14 نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. میدان 8 نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. دردشت نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. مهر نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. کربلایی مهرریزی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. قانع ابادی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. میدان 96 نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰  
وحیدیه. زرکش نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  
وحیدیه. بخت آزاد نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. 46 متری غربی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. میدان 15 نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. آیت جنوبی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
گلبرگ غربی. نوروزی فرد نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. افشاری نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. میدان هفتم نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. سهیلیان جنوبی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰  
گلبرگ غربی. بزرگیان نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰  
وحیدیه. داودی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. سمنگان نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰  
مجیدیه جنوبی. همائی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. دین محمدی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. میدان 86 نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰  
وحیدیه. بخت آزاد نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. دردشت نو ساز ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰  
وحیدیه. داوودی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. آیت نو ساز ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰  
وحیدیه. زرکش نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰  
گلبرگ غربی. میدان96 نو ساز ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. سامان نو ساز ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه رسالت. کرمان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰  
وحیدیه. زرکش نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. سهیلیان جنوبی نو ساز ۸۷,۰۰۰,۰۰۰  
گلبرگ غربی. مسیل باختر نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. آیت جنوبی نو ساز ۸۹,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. دمیرچی نو ساز ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  
وحیدیه. میدان تسلیحات نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  
وحیدیه. ارمغانی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰  
نارمک. قانع عبادی نو ساز ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  
مجیدیه جنوبی. 16 متری دوم نو ساز ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  
گلبرگ شرقی. میدان نخجیر نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰  

منطقه 9

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )  
سی متری جی. لشکری نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰  
21 متری جی. پارسائیان نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  
دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  
استاد معین. شهید دستغیب نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰  
سی متری جی. قادری نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰  
استاد معین. لعل آخر نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  
هاشمی. محدوده 21 متری نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰  
سی متری جی. جرجانی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  
استاد معین. پورشمسی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰  
سی متری جی. رویائی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  
انتهای استاد معین. نوری نیرکی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  

منطقه 10

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )  
جیحون. محدوده دامپزشکی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  
طوس. وطن خواه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰  
جیحون. ربیعی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰  
آزادی. محدوده چهارراه جیحون نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  
کارون. محدوده دامپزشکی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰  
هاشمی. محدوده نعمتی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  
جیحون. ناصرسالم نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰  
دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  
آزادی. دامپزشکی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰  
طوس. محدوده یادگار و زنجان نو ساز ۸۳,۰۰۰,۰۰۰  
خوش. بالاتر از بوستان سعدی نو ساز ۷۱,۰۰۰,۰۰۰  
رودکی جنوبی. محدوده بانک پارسیان نو ساز ۶۴,۰۰۰,۰۰۰  
مالک اشتر. محدوده جیحون نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  

منطقه 11

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )  
کارگر جنوبی. پاستور نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰  
میدان قزوین. مخصوص نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰  
منیریه. البرز نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
ولیعصر. محدوده منیره نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  
جمهوری. شیخ هادی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰  
مولوی. روبروی تختی نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰  
کارگر جنوبی. کمالی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  
ارومیه. محدوده خوش و رودکی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  
آذربایجان. محدوده رودکی و نواب نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  
جمالزداه جنوبی. چیتگری نو ساز ۸۲,۰۰۰,۰۰۰  
وحدت اسلامی. مختاری شرقی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  
میدان حر. خیابان غفاری نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰  
وحدت اسلامی. مختاری نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰  
وحدت اسلامی. انتهای خیابان خسرو باقری نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰  

منطقه 12

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )  
هفده شهریور. رستگاری مقدم نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  
هفده شهریور. قنبری نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران. پرستاری نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران. بیانی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران. جلالی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران. نامجو جنوبی نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران. بیانی نو ساز ۸۶,۰۰۰,۰۰۰  
میدان شهدا. کفایی امانی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰  
بهارستان. صفی علیشاه نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران. کفائی امانی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  
ایران. کوی قادری نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰  
هفده شهریور. مظاهری نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران. بیانی نو ساز ۸۱,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران. سادات نو ساز ۸۱,۰۰۰,۰۰۰  
هفده شهریور نو ساز ۸۱,۰۰۰,۰۰۰  
هفده شهریور. جهانگرد موسوی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰  
میدان شهدا. زرین نعل نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰  
هفده شهریور جنوبی. تاجیک نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران. ناطقی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  
میدان شهدا. کفائی امانی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  
ری. وفائی برومند نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  
هفده شهریور. برادران احمدی نو ساز ۸۱,۰۰۰,۰۰۰  
میدان خراسان. 17 شهریور جنوبی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
دروازه شمیران. گودرزی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  
ایران. فیاض بخش نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰  
ایران. گل محمدی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰  
میدان اسلام. مجاهدین اسلام نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰  
میدان شهدا. مجاهدین اسلام نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰  
مازندران. کوی کلانتر نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  

منطقه 13

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )  
پیروزی. بلوار ابوذر نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. نظر آهاری نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. مقداد نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰  
نیروی هوایی. ششم نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. محصل نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. همایون نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. دریاباری نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰  
دماوند. یونسیان نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. کلینی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰  
دماوند. بلوار اشراقی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰  
نیروی هوایی. هفتم نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. پاسدار گمنام نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. زینتی افخم نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. سه راه باقر آباد نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. شرفی شمالی نو ساز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. شریفی شمالی نو ساز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. زینتی افخم نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. مغانلو نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  
تهران نو. بلوار اشراقی نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  
تهران نو. فلکه اطلاعات نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰  
تهران نو. فرخی یزدی نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰  
نیروی هوایی. شورا نو ساز ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. 400 دستگاه نو ساز ۸۱,۰۰۰,۰۰۰  
دماوند. حصیری نو ساز ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  
نیروی هوایی. 30 متری نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. بلوار ابوذر نو ساز ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. پرستار نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. صالحی نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. شهید داورزنی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. درودیان نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. زاهد گیلانی نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. بلوار نیکنام نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. تاجری نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. بروجردی نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰  
نیروی هوایی. 30 متری نو ساز ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. کریمشاهیان نو ساز ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. مقداد نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. قیام جنوبی نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. پاسدار گمنام نو ساز ۷۸,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. نبرد شمالی نو ساز ۷۹,۰۰۰,۰۰۰  
تهران نو. چهارراه خاقانی نو ساز ۸۸,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. جوادی نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰  
نیروی هوایی. خشی نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰  
تهران نو. خاقانی نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰  
تهران نو. میدان امامت نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰  
پیروزی. دهم فروردین نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰  

منطقه 14

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )  
نبرد جنوبی.گلستان نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  
نبرد جنوبی. ده حقی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  
نبرد جنوبی. نصر 4 نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰  
بلوار ابوذر جنوبی. بهشت نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰  
بلوار ابوذر جنوبی. پل ششم نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰  
بلوار ابوذر جنوبی. وحدت نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
بلوار ابوذر جنوبی. پل پنجم نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. میدان غیاثی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰  
بلوا ابوذر جنوبی. ده حقی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  
نبرد جنوبی. خسروی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
نبرد جنوبی. بلوار شاهد نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. میدان سعیدی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰  
نبرد جنوبی. خسروی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  
بلوار ابوذر جنوبی. علامه جنوبی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  
بلوار ابوذر جنوبی. وحدت نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. چهارراه میثم نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. چهارراه میثم نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  
بلوار ابوذر. علامه شمالی نو ساز ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  
نبرد جنوبی. انصار نو ساز ۷۶,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. کیانی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰  
بلوار ابوذر جنوبی. پل پنجم نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. گل شناس نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. میدان سعیدی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. رحمتی نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. عارف نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. مخبر شمالی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. میرهاشمی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰  
بزرگراه محلاتی. صفری نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر