شناسه خبر: ۲۴۷۹
لینک کوتاه کپی شد

دانلود بازی آمیرزا | جواب تمامی مراحل بازی آمیرزا

پاسخ کامل بازی آمیرزا مراحل 1501 تا 1550 + لینک دانلود

اگر دنبال یک بازی فکری جذاب هستید، بازی آمیرزا انتخاب خوبی برای شماست.

بازی آمیرزا

پر بازدید

بازی آمیرزا که در مورد حدس زدن کلمات است یکی از جذاب ترین بازی های فکری می باشد.خیلی از کارشناس ها معتقد هستند که تاریخچه ی بازی آمیرزا به زمان غار نشینی برمی گردد.انسان های اولیه هم بازی می کردند و نیاز به سرگرمی داشتند ، از طرفی این انسان ها به دنبال ارتباط با هم نیز بوده اند.در این مقاله جواب بازی آمیرزا مراحل  1501 تا 1550  را برایتان آماده کرده ایم.

 

لینک دانلود بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله 1501

دوش، شاد، نور، نوار، ناشر، شورا، روشن، روان، آشنا، دانش، انشا، انار، ارشد، آوار، وارد، دوران، اروند، شناور، ارشاد، شادروان، دوشوار

 

جواب بازی آمیرزا مرحله 1502

جرم، موج، مرد، رنج، آرنج، نجوم، جادو، جارو، جامد، جوان، وارد، مادر، مجرد، نامرد، دوران، درمان، جانور، اروند، مرجان، نمودار، جوانمرد

حل امیرزا مرحله 1503

آرش، اشک، شنا، شیر، کیش، آشنا، اراک، انار، شکار، کاشی، آرایش، ایران، نیشکر، آشکار، اکراین

جواب امیرزا ۱۵۰۳ (جواب جدید)

آرش، اشک، شنا، شیر، کیش، آشنا، اراک، انار، شکار، کاشی، آرایش، ایران، نیشکر، آشکار، اکراین، اشکان، کاشان

 حل بازی آمیرزا مرحله 1504

آهو، هند، هنر، نوار، نجار، دهان، درجه، جوهر، جوان، جهان، جهاد، جارو، جادو، جاده، جواد، جواهر، جانور، اندوه، وجدان

جواب بازی آمیرزا مرحله 1505

کمر، کرم، باک، آرام، امیر، مربی، مرکب، مربا، رکاب، اکرم، اکبر، اراک، آمار، باریک، بیمار، رکابی، مبارک، بیکار

جواب آمیرزا مرحله 1506

یزد، میز، دزد، یاد، مدد، مزد، دید، دیم، ایزد، امید، آزاد، مداد، مادی، داماد، مزایا، امداد، آزادی

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1507

قلب، مبل، برق، لقب، بلا، لبو، بوق، قوم، قول، مربا، مقوا، قالب، بلور، بقال، براق، ولرم، آلبوم، قلمرو، مراقب، بلوار

جواب آمیرزا مرحله 1508

شکم، مکه، کیش، امشب، بشکه، شبکه، شهاب، ماشه، کاهش، بیمه، ماهی، کاشی، مشکی، همایش

جواب بازی آمیرزا مرحله 1509

آلو، کمر، کلم، آمل، ملک، ورم، لاک، ملاک، مالک، مکار، ولرم، کامل، کلام، کمال، رمال، کولر، مرام، مامور، مارمولک

پاسخ بازی آمیرزا مراحل 1 تا 1500 

جواب بازی آمیرزا مرحله 1510

ترس، پسر، پتو، سپر، سوپ، سرو، سرخ، سوخت، خروس، پرتو، پوست، پوستر، سرخ پوست

جواب امیرزا مرحله  1510 (اپدیت دوم)

آسان، سالم، سالن، سلام، سیما، نسیم، آسیا، آسمان، اسلام، الماس، امسال، سیمان، سینما، ایلام، آلمان، سلیمان

جواب بازی آمیرزا مرحله 1511

هنر، رهن، قرن، قطر، قهر، قیر، یقه، تیر، ریه، تینر، تیره، ترقه، نقره، قطره، نقطه، ترقی، قرینه

حل بازی آمیرزا مرحله 1512

نور، سوسن، سوار، سانس، نوار، رسوا، سارا، انار، اساس، آوار، راسو، آسان، اسانس، ساسان، سروان، سانسور، آسانسور

جواب امیرزا مرحله 1512 (راه حل دوم)

نمک، نوک، یمن، میان، مکان، کمان، مینا، امین، کمین، ایمن، کیان، مینو، مایو، ایوان، ایمان، اماکن، کاموا، امکان، کیوان، کامیون

جواب آمیرزا 1513

دعا، شاد، شام، شمع، چشم، چمن، دامن، دانش، دشمن، عمان، مانع، معدن، معنا، دشنام، چمدان، شمعدان

جواب امیرزا مرحله 1513 (راه حل دوم)

حدس، سهم، سیم، احمد، مهدی، مهسا، سمیه، اسید، سایه، امید، سیما، سیاه، ماسه، سهام، ساده، حامد، حمید مسیح

جواب آمیرزا مرحله 1514

تاج، جام، حجم، حرم، رحم، تاجر، جراح، حراج، حرام، حرمت، راحت، رحمت، حرارت، محتاج

حل آمیرزا مرحله ۱۵۱۴ مرحله جدید

شاد، آشنا، شیاد، منشی، امید، نیما، نادم، نماد، دشمن، انشا، دامن، دانش، نمایش، شادی، شایان، میدان، ماشین، اندام، دشنام، ایمان

حل بازی آمیرزا مرحله 1515

کور، تیر، تراز، زیرک، کویر، کویت، ویزا، کتری، تیزر، وزیر، زکات، راکت، وزارت، زیارت، واریز، تکاور، زکریا، ترازو، تاریک، روایت

جواب امیرزا مرحله 1515 جواب دوم

دسر، نان، تاس، ترس، تند، درس، سرد، دست، ندرت، نادر، ستاد، ساتن، آدرس، درست، دارت، آنتن، آستر، راست، نترس، نسترن، نادرست

پاسخ آمیرزا مرحله 1516

تار، تند، چتر، تیر، چای، چین، چادر، چنار، دریا، دنیا، دینار، دارچین

جواب بازی آمیرزا 1517

صدا، قشم، قند، مشق، دانش، دشمن، صادق، قناد، مقصد، ناقص، نقاش

جواب آمیرزا مرحله  1518

آدمک، اردک، دانش، دشمن، شکار، مدرک، کمان، نرمش، درمان، نامرد، کرمان، مراکش، آدمکش، کارمند

جواب آمیرزا مرحله 1519

تاس، توپ، سخت، سوت، سوپ، پاس، پتو، پست، سوخت، پاسخ، پوست، اختاپوس

جواب بازی آمیرزا  1520

داغ، دوغ، رشد، شهر، غار، آغوش، دروغ، دوره، روده، غوره، دشوار، هشدار، داروغه

حل بازی امیرزا مرحله 1521

دکه، ناز، آزاد، دکان، زاهد، زنده، نازک، اهدا، آزاده، اندازه، زاهدان

جواب بازی آمیرزا مرحله 1522

دیو، مدال، لیمو، ویلا، ملوان، یلدا، میدان، لیوان، وانیل، دیوان، میلاد

حل بازی آمیرزا مرحله 1523

آغل، داغ، غاز، غزل، غول، یزد، دیو، آویز، زغال، غزال، یلدا، زیلو، لوزی، ویلا، زیاد

‌جواب آمیرزا قاسمی مرحله 1524

نوک، کود، کوه، مکه، دشمن، مشهد، موشک، کمند، کندو، دکمه، دمنوش، هوشمند

جواب بازی آمیرزا 1525

اصل، صلح، لوح، وصل، وحی، حیا، حلوا، حوله، ویلا، حیله، حوصله، الویه، هیولا

جواب بازی آمیرزا مرحله 1526

شغل، شوت، شور، غرش، غول، لغت، لوس، رسول، شلوغ، لوستر

حل بازی آمیرزا مرحله 1527

شاه، دانش، دشمن، ساده، شانس، شانه، شاهد، ماده، مشهد، نامه، دامنه، مهندس، همدان

جواب بازی آمیرزا مرحله 1528

اشک، شکم، نان، نمک، کمد، کند، آدمک، دانش، دشمن، دکان، مکان، نشان، کمان، کمند، آدمکش، نمکدان

جواب بازی آمیرزا قاسمی مرحله 1529

خرس، سرخ، سره، خیس، سیخ، خروس، خسرو، سوره، صخره، ریسه، خیره، روسیه، سوریه

جواب بازی آمیرزا آندروید مرحله 1530

بنا، ابرو، انبر، بانو، بورس، رسوب، سراب، سوار، سوسن، سونا، روبان، سانسور

جواب بازی آمیرزا مرحله 1531

ساز، مزه، یاس، یال، میز، سالم، سلام، سیاه، سایه، سایز، میله، هیزم، مالزی

حل بازی آمیرزا مرحله 1532

خدا، شاخ، خامه، شاخه، شاهد، مادر، ماده، مرشد، مشهد، شماره، هشدار

پاسخ بازی آمیرزا 1533

باج، باک، برج، جوش، کرج، جوک، کاج، کوبا، باکو، کشور، شورا، روکش، جواب، بارش، شکار، جوراب، جوشکار

جواب آمیرزا 1534 به بعد

تله، تنگ، لنگ، گله، گدا، لگد، آهنگ، تنها، تنگه، لانه، نهال، نگاه، گناه، هلند، دلتنگ، گلدان

حل بازی آمیرزا مرحله 1535


باک، لاک، لبو، کبک، کلک، بیل، کیک، بلوک، کابل، باکو، کوبا، ویلا، وکیل، کیلو، کولاک، لوبیا

جواب آمیرزا 1536

آلو، وال، وام، وان، چلو، چمن، دامن، مدال، ملوان، چمدان

جواب امیرزا 1537

عاج، ملت، عمه، جهت، هتل، جام، تاج، جمعه، جمله، مهلت، عالم، عجله، مجله، املت، جامعه، علامت، علامه، جماعت

جواب آمیرزا ۱۶۳۷ سری جدید

باک، خبر، خوب، ابرو، کاور، کاهو، رکاب، کوره، برکه، بخار، باور، خواب، کهربا، خرابه، خوراک، روباه، خواهر

آمیرزا مرحله 1538

حال، حمام، حمله، ساحل، سالم، سلاح، سلام، محله، مسلح، اسلحه، حامله، حماسه

جواب بازی آمیرزا لول 1539


جلو، موش، موج، عمو، عمه، عمل، علم، جمعه، عجله، علوم، هوش، شمع، جوش، هجوم، شعله، مجله، مشعل، جمله

حل بازی آمیرزا قاسمی 1540

شمع، عمه، مشت، نیش، نیت، تشنه، نعمت، منشی، نیمه، میهن، معنی، تیشه، شیعه، معیشت

جواب امیرزا ۱۶۴۰ سری جدید

بعد، تاب، دعا، گدا، آباد، عادت، ابتدا، ابداع، ابعاد، عبادت

جواب آمیرزا 1541


کود، سکو، خوک، سرخ، کاخ، واکس، وارد، سواد، سرود، سرخک، خروس، اردک، آدرس، سوراخ، خروسک، خوراک، خودکار

جواب آمیرزا قاسمی 1542

آقا، تند، دقت، مدت، نقد، اتاق، قنات، قناد، اقامت، اقدام، امانت، اندام، انتقام

جواب آمیرزا کباده کش 1543

چلو، قله، قوچ، چاق، چله، قوی، چای، چاقو، چاله، چلاق، ویلا، قالی، هیولا، آلوچه، اولیه، الویه، قالیچه

پاسخ آمیرزا 1544

خار، خان، خون، پوچ، چاپ، چرخ، پارو، پارچ، پنچر، چنار، چوپان

جواب آمیزرا 1545

ساق، سقا، قسم، یاس، ساقه، سماق، سهام، ماسه، سیاه، سیما، سایه، قیام، قایق، قیمه، مقیاس، مقایسه

حل بازی آمیرزا مرحله 1546

بوق، عقب، عقل، قول، لقب، وجب، قوی، علی، عجیب، یعقوب

جواب آمیرزا مرحله ۱۵۴۷

چاه، چمن، چین، ماده، نامه، چانه، مانی، دنیا، نیمه، میهن، دامنه، چمدان، میدان، آینده، ناهید، همدان

جواب آمیرزا مرحله 1548

رضا - نرم -رامین - امیر - مریض- رمضان - تمرین - امنیت - ضمانت‌ - ضامن

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1549آمیرزا

دکه کره اردک‌ ← دامن‌ ← مکان‌ ← نامه‌ ← نرده‌ ← کنار‌ ← دکمه دامنه‌ ← درمان نامرد‌ ← کرمان‌ ← همدان‌ ← کارمند‌ ←

‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1550

اسب‌ ← حنا‌ ← ‌ ← صبح‌ ← نصب‌ ← انبه‌ ← حساب‌ ← صاحب‌ ← نساب‌ ← صبحانه‌ ← صحنه‌ ←

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر