شناسه خبر: ۲۵۴
لینک کوتاه کپی شد

دانلود بازی آمیرزا | جواب تمامی مراحل بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا | جواب مراحل 51 تا 100 بازی آمیرزا

اگر دنبال یک بازی فکری جذاب هستید، بازی آمیرزا انتخاب خوبی برای شماست.

جواب بازی آمیرزا | جواب مراحل 51 تا 100 بازی آمیرزا

بازی آمیرزا که در مورد حدس زدن کلمات است یکی از جذاب ترین بازی های فکری می باشد.خیلی از کارشناس ها معتقد هستند که تاریخچه ی بازی آمیرزا به زمان غار نشینی برمی گردد.انسان های اولیه هم بازی می کردند و نیاز به سرگرمی داشتند ، از طرفی این انسان ها به دنبال ارتباط با هم نیز بوده اند.در این مقاله جواب بازی آمیرزا مراحل 51 تا 100 را برایتان آماده کرده ایم.

 

لینک دانلود بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل ۵۱ تا ۱۰۰

۵۱ ⇐ بنا، آبان، انبر، انار، باران، انبار

۵۲ ⇐ راه، ابر، بره، ابرو، بهار، روباه

۵۳ ⇐ کار، تار، ترک، کتان، کنار، کارت، تانک، تانکر

۵۴ ⇐ بوس، سکو، اسب، سبک، باک، واکس، کاسب، کابوس

۵۵ ⇐ آلو، لبو، ویلا، لوبیا

۵۶ ⇐ ریل، لیف، تیر، فیل، رتیل، لیتر، فیلتر

۵۷ ⇐ آجر، برج، باج، ابرو، جواب، جارو، جوراب

۵۸ ⇐ تاس، اسکی، ساکت، تاکسی، اسکیت

۵۹ ⇐ تره، هرات، تنها، تهران، ترانه

۶۰ ⇐ آخر، خطا، خار، خطر، خاطره

۶۱ ⇐ اسب، سیب، آسیا، آسیب، آسیاب

۶۲ ⇐ تیز، زیپ، پیاز، پیتزا

۶۳ ⇐ شور، خوش، رخش، گور، گوش، خرگوش

۶۴ ⇐ وان، آلو، ویلا، وانیل، لیوان

۶۵ ⇐ سرب، برس، سبز، ساز، بارز، سراب، سرباز، بازرس

۶۶ ⇐ بره، خبر، خزر، خبره، برزخ، خربزه

۶۷ ⇐ سکو، سرو، عکس، کور، عروس، عروسک

۶۸ ⇐ تیر، تاب، ترب، تبر، ربات، تایر، باتری

۶۹ ⇐ کشو، کال، شال، لواش، لواشک

۷۰ ⇐ پری، پسر، سپر، پیر، سیر، ساری، اسیر، پاریس

۷۱ ⇐ سطل، طلا، سال، سالن، سلطان

۷۲ ⇐ بارز، آزار، ابزار، بازار

۷۳ ⇐ خیر، آخر، خار، خبر، خیار، خراب، بخار، بخاری

۷۴ ⇐ هوش، آشوب، شهاب، باهوش

۷۵ ⇐ بدن، بند، نبرد، برده، رنده، نرده، بندر، برنده

۷۶ ⇐ خنگ، رنگ، چرخ، چنگ، خرچنگ

۷۷ ⇐ آجر، جان، جاری، نجار، ناجی، ارنج، انجیر

۷۸ ⇐ نصب، بنا، بانو، صابون

۷۹ ⇐ شال، شور، شورا، واشر، لواش، شلوار

۸۰ ⇐ هند، دین، دنیا، آینه، دهان، دانه، آینده، ناهید

۸۱ ⇐ گرد، کند، رنگ، درک، گردن، کرگدن

۸۲ ⇐ سکه، کال، لکه، کلاس، کلاه، هلاک، کاسه، اسکله

۸۳ ⇐ بچه، چرب، چتر، تبر، ترب، تره، تربچه

۸۴ ⇐ دفن، سند، نفس، داس، فساد، اسفند

۸۵ ⇐ شام، شنا، ماش، منشی، ماشین، نمایش

۸۶ ⇐ لگن، گلو، لنگ، گاو، الگو، انگل، واگن، النگو

۸۷ ⇐ نور، سوت، ترس، تور، ستون، تونس، تنور، سنتور

۸۸ ⇐ نمد، چمن، نادم، دامن، چمدان

۸۹ ⇐ مال، اسم، سالم، سلام، اسلام، الماس

۹۰ ⇐ کود، کشو، کدو، دوش، دود، دودکش

۹۱ ⇐ برس، سرب، هراس، سراب، بهار، سهراب

۹۲ ⇐ شال، آتش، تشک، کال، کاشت، تلاش، شکلات

۹۳ ⇐ مهم، سمج، سهم، جسم، مجسمه

۹۴ ⇐ پاک، نیک، پیک، پیکان

۹۵ ⇐ کمر، مار، کرم، نرم، نمک، کار، کنار، کمان، رمان، کرمان

۹۶ ⇐ تاس، ترس، هراس، راست، هرات، ستاره

۹۷ ⇐ تور، اتو، روز، زور، آرزو، تراز، وزارت، ترازو

۹۸ ⇐ باک، رکاب، کبیر، کاری، باریک

۹۹ ⇐ نور، روان، بانو، ابرو، انبر، نوار، بوران، روبان

۱۰۰ ⇐ نشر، رنج، شرط، جشن، شطرنج

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر