شناسه خبر: ۵۶۳
لینک کوتاه کپی شد

راهکارهای کنترل عصبانیت | نکات کلیدی کنترل عصبانیت

در عصبانیت با شوهرت بد حرف میزنی؟! | بیا تا بهت بگم تو عصبانیت باید چیکار کنی!

عصبانیت عواقب بدی دارد بنابراین برای زندگی پرآرامش نیازمند دانستن راهکارهای کنترل خشم هستیم.

عصبانیت

پر بازدید

در عصبانیت با شوهرت بد صحبت می کنید؟ باید بدانید که مهم ترین مسئله آگاه بودن و دانستن راهکارهای کنترل خشم است. زمانیکه راهکارهای کنترل خشم را میدانید حتی عصبانیت هم نمیتواند آمپر شما را به سقف بچسباند! عصبانیت و خشم از احساسات طبیعی انسان هستند اما برای جلوگیری از سمی شدن رابطه هر دوطرف باید راهکارهای کنترل خشم را بیاموزند.

 

بهترین رفتار و روش صحبت کردن با همسر در عصبانیت

متفاوت بودن

توقع نداشته باشید همسرتان ذهن شما را بخواند، موضوع را با کلمات درست تعریف کنید، او را متوجه احساستان کنید.

 

اجتناب از انتقاد در صحبت کردن با همسرتان

از عیب جویی اجتناب کنید. توضیحاتتان را رد نکنید، هدف محبت کردن در مورد مشکل است نه سرزنش کردن دیگری.

 

هنگام صحبت با همسرتان، حرف یکدیگر را قطع نکنید

وقتی او صحبت می کند صحبت او را قطع نکنید اجازه بدهید خشم خود را بیرون بریزد.

 

کم گویی در زمان صحبت کردن با همسرتان در حالت خشم

وقتی استرس دارید اگر صحبت می کنید به گفتن کلمات منفی پایان بدهید.

 

اگر همسرتان شما را انتقاد کرد

با دقت گوش کنید، ترس و عصبانیت خود را کنترل کنید،او همسرتان است و بخش زشت را می بیند ممکن است انتقاد کند اگر شما در انتقاد کردن افراط کنید جنگ پایان نمی پذیرد.

 

همسرتان را در حالت خشم نصیحت نکنید

ممکن است همسرتان به شما پیشنهادی بدهد و شما شروع به نصیحت کنید، وقتی استرس دارید این کار را انجام ندهید چون اوضاع بدتر می شود.

کلام آخر این است که همگی ما نیازمند آرامش در زندگیمان هستیم و زمانیکه به یکدیگر رو میاوریم برای ساختن یک زندگی پرآرامش است پس زندگی را برای یکدیگر تلخ نکنیم و خواسته ها و ناراحتی هایمان را با زبانی آرام و نرم با دیگری در میان بگذاریم.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر