شناسه خبر: ۶۸۵
لینک کوتاه کپی شد

فال حافظ روزانه | فال حافظ متولدین ماه ها

فال حافظ روزانه | تعبیر فال حافظ ۲۸ بهمن ۱۴۰۱

فال حافظ روزانه متولدین ماه های مختلف برای روز ۲۸ بهمن ماه را در سایت ترین تاپ بخوانید.

فال حافظ روزانه | تعبیر فال حافظ ۲۸ بهمن ۱۴۰۱

فال حافظ از قدیمی ترین فال های ما ایرانیان است . معمولا برای گرفتن فال حافظ در جمع ها یکی از بزرگتران جمع کتاب حافظ را در دست گرفته و برای شما تفال می کند. گرفتن فال حافظ کار هر شخصی نیست و شخصی که فال حافظ میگیرد باید تعبیر و تفسیر کردن این فال را نیز بلد باشد.

 

فال حافظ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱ :

فال حافظ متولدین فروردین

من ترکِ عشقِ شاهد و ساغر نمی‌کنم

صد بار توبه کردم و دیگر نمی‌کنم

باغِ بهشت و سایهٔ طوبی و قصر و حور

با خاکِ کوی دوست برابر نمی‌کنم

تلقین و درسِ اهل نظر یک اشارت است

گفتم کِنایتی و مکرر نمی‌کنم

هرگز نمی‌شود ز سرِ خود خبر مرا

تا در میانِ میکده سر بَر نمی‌کنم

افراد بسیاری در زندگیت وجود دارند که سعی می کنند تو را وادار کنند از عشقی که در دل داری صرف نظر کنی، اما تو راضی به ترک عشق خود نمی شوی. از مال دنیا و موقعیت های اجتماعی خود در راه این عشق گذشته ای و مصمم و پابرجا ایستاده ای. بدان که بزودی لطف خدا از هر نظر شامل حال تو می گردد.

 

فال حافظ متولدین اردیبهشت

بامدادان که ز خلوتگَهِ کاخِ اِبداع

شمعِ خاور فِکَنَد بر همه اطراف شُعاع

بَرکَشَد آینه از جِیبِ افق چرخ و در آن

بنماید رخِ گیتی به هزاران انواع

در زوایایِ طَرَبخانهٔ جمشیدِ فلک

اَرغَنون ساز کُنَد زهره به آهنگِ سَماع

چنگ در غُلغُله آید که کجا شد منکر؟

جام در قَهقَهه آید که کجا شد مَنّاع؟

زندگی پستی و بلندیهای بسیار دارد اما انسان در هر شرایطی که قرار بگیرد، چه در سختی و چه در آسایش، می بایست روحیه خود را حفظ و شاد زندگی کند. زیرا روحیه مثبت، قدرت انسان را مضاعف می نماید. فردا برای تو روز تازه ای است، روزی که می تواند سرشار از موفقیت و کامیابی باشد.
 

فال حافظ متولدین خرداد

هر که را با خطِ سبزت سرِ سودا باشد

پای از این دایره بیرون نَنِهَد تا باشد

من چو از خاکِ لحد لاله صفت برخیزم

داغِ سودای توام سِرِّ سُویدا باشد

تو خود ای گوهرِ یک دانه کجایی آخِر

کز غمت دیدهٔ مردم همه دریا باشد

از بُنِ هر مژه‌ام آب روان است بیا

اگرت میلِ لبِ جوی و تماشا باشد

انسانی قدرشناس هستی و اگر از کسی محبت ببینی تا پایان عمر فراموش نخواهی کرد. در کار خود پابرجا و مصمم هستی و همین صفت نیکو تو را در کارهایت یاری نموده است. اگر از سوی او بی میلی و بی اعتنایی می بینی واقعی نیست بلکه شیوه دلبری و دلداری است.

 

 

فال حافظ متولدین تیر

کسی که حُسن و خَطِ دوست در نظر دارد

محقق است که او حاصلِ بصر دارد

چو خامه در رهِ فرمانِ او، سرِ طاعت

نهاده‌ایم مگر او به تیغ بردارد

کسی به وصلِ تو چون شمع یافت پروانه

که زیرِ تیغِ تو هر دم سری دگر دارد

به پای بوس تو دستِ کسی رسید که او

چو آستانه بدین در، همیشه سر دارد

پس از سالها گوشه نشینی و انزوا به خاطر داغ عشقی که بر دل داشته ای اکنون قصد کرده ای قدم در راه عشق بگذاری. باید بدانی در این راه برای رسیدن به مقصود باید تلاشی بسیار مداوم داشته باشی و از حوادث و مشکلات دلسرد و مایوس نشوی. حسن اخلاق نیز شرط پیروزی تو بر رقیبان است.

 

فال حافظ متولدین مرداد

پیش از اینَت بیش از این اندیشهٔ عُشّاق بود

مِهرورزیِ تو با ما شُهرهٔ آفاق بود

یاد باد آن صحبتِ شب‌ها که با نوشین لبان

بحثِ سِرِّ عشق و ذکرِ حلقهٔ عُشّاق بود

پیش از این کاین سقفِ سبز و طاقِ مینا بَرکِشند

مَنظَرِ چشمِ مرا ابرویِ جانان طاق بود

از دَمِ صبحِ ازل تا آخرِ شامِ ابد

دوستی و مِهر بر یک عهد و یک میثاق بود

روزهای خوشی با هم داشتید اما اکنون فکر می کنی که او دیگر آن تمایل سابق را نسبت به تو ندارد. این اندیشه را از سر بیرون کن چون همانطور که تو به او محتاجی او نیز به تو مایل است. به زودی پیامهای امیدوارکننده ای به دستت خواهد رسید و تو را شادمان خواهد کرد.

 

فال حافظ متولدین شهریور

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست

همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت

سر تسلیم من و خشت در میکده‌ها

مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت

عیبجویی از دیگران کار بسیار زشتی است. هر کسی مسئول عواقب اعمال خود است و از ظاهر انسانها نمی توان به باطن آنها پی برد و کسی از باطن دیگری خبر ندارد. درست است که همه انسانها جایزالخطا هستند ولی انسان عاقل از اشتباهات دیگران درس می گیرد و آن را تکرار نمی کند. پس تو نیز از تجربیات دیگران استفاده مفید کن.

 

فال حافظ متولدین مهر

هاتفی از گوشهٔ میخانه دوش

گفت ببخشند گنه، مِی بنوش

لطفِ الهی بِکُنَد کارِ خویش

مژدهٔ رحمت برساند سروش

این خِرَدِ خام به میخانه بَر

تا مِیِ لعل آوَرَدَش خون به جوش

گر چه وصالش نه به کوشش دهند

هر قَدَر ای دل که توانی بکوش

به شدت احساس گناه می کنی و خود را از گناهکاران می دانی، ولی بدان که لطف خدا بیشتر از جرم ماست. از او ناامید مشو و تنها از او یاری بخواه. گرچه هیچ کاری بدون خواست خدا انجام نمی پذیرد، اما همت و تلاش تو نیز لازم است تا بتوانی به مقصود دل خود برسی. مراد خود را از خدا بخواه تا بیابی.

 

فال حافظ متولدین آبان

 

عشقبازیّ و جوانیّ و شرابِ لَعلْ فام

مجلسِ اُنس و حریفِ همدم و شُربِ مدام

ساقیِ شِکَّردهان و مُطربِ شیرین سخن

همنشینی نیک کردار و ندیمی نیک نام

شاهدی از لطف و پاکی رَشکِ آبِ زندگی

دلبری در حُسن و خوبی غیرتِ ماهِ تمام

بَزمگاهی دلنِشان، چون قصرِ فردوسِ بَرین

گلشنی پیرامُنَش چون روضهٔ دارُالسَّلام

 

خدای بزرگ شما را انسان خوشبختی آفریده است زیرا تمام امکانات لازم و وسایل پیشرفت و ترقی را در اختیار تو نهاده است و تو باید قدر این نعمات خداوندی را بدانی و از آنها استفاده مطلوب نمایی در غیر اینصورت عمر و زندگی خود را حرام ساخته ای و این در حالی است که می توانی زندگی شادی داشته باشی.

 

فال حافظ متولدین آذر

یا رب آن آهوی مشکین به ختن بازرسان

وان سهی سرو خرامان به چمن بازرسان

دل آزرده ما را به نسیمی بنواز

یعنی آن جان ز تن رفته به تن بازرسان

ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند

یار مهروی مرا نیز به من بازرسان

دیده‌ها در طلب لعل یمانی خون شد

یا رب آن کوکب رخشان به یمن بازرسان

مسافری در راه داری که مدتهاست آرزوی دیدارش در وجود توست. برای دستیابی به او به خدا متوسل شو که به زودی خبری از او به تو خواهد رسید و مسافرت از راه خواهد رسید و با رسیدن او زندگی به کام تو خواهد شد، پس تا روز وصال به خدا توکل کن و امید خود را هرگز از دست نده.

 

فال حافظ متولدین دی

احمد الله علی معدله السلطان
احمد شیخ اویس حسن ایلخانی
خان بن خان و شهنشاه شهنشاه نژاد
آن که می‌زیبد اگر جان جهانش خوانی
دیده نادیده به اقبال تو ایمان آورد
مرحبا ای به چنین لطف خدا ارزانی
ماه اگر بی تو برآید به دو نیمش بزنند
دولت احمدی و معجزه سبحانی

بخت و طالع تو بسیار بلند است و با تمام مشکلات و سختی هایی که داری به مقصود خود خواهی رسید. از چشم بد حسودان و بدخواهان به خدا پناه ببر چرا که بزودی دلت شاد و لبت خندان و زندگیت زیبا و سعادتمند خواهد گردید.

 

 

فال حافظ متولدین بهمن

مرا به رندی و عشق، آن فضول عیب کُنَد

که اعتراض بر اسرارِ علمِ غیب کُنَد

کمالِ سِرِّ محبت ببین، نه نقصِ گناه

که هر که بی‌هنر اُفتَد، نظر به عیب کند

ز عطرِ حورِ بهشت آن نَفَس برآید بوی

که خاکِ میکدهٔ ما عَبیر جِیب کند

چنان زَنَد رَهِ اسلام غمزهٔ ساقی

که اجتناب ز صهبا، مگر صُهیب کند

انسان زمانی به موفقیت و مراد خود می رسد که در این راه زحمت بسیار کشیده باشد. تو نیز اگر می خواهی به سعادت برسی هیچ شک و تردیدی به دل راه مده و بدان که وسواس و تردید عوامل بازدارنده و منفی هستند به سرزنشهای بی خبران توجهی مکن تا به کمال مطلوب خود برسی.

 

فال حافظ متولدین اسفند

بُشری اِذِ السّلامةُ حَلَّت بِذی سَلَم
للهِ حمدُ مُعتَرِفٍ غایةَ النِّعَم
آن خوش خبر کجاست که این فتح مژده داد
تا جان فشانمش چو زر و سیم در قدم
از بازگشت شاه در این طرفه منزل است
آهنگ خصم او به سراپردهٔ عدم
پیمان شکن هرآینه گردد شکسته حال
انَّ العُهودَ عِندَ مَلیکِ النُّهی ذِمَم

بشارت باد بر شما اخبار خوشی که به زودی به دستتان خواهد رسید. او که مدتها منتظرش بودید باز خواهد گشت و به یمن بازگشت او کارهایتان سامان می یابد. آنان که پیمان های خود را با شما شکستند، به جزای اعمال خود خواهند رسید و زندگی همراه با آرامش و شادی نصیب شما خواهد شد.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر